Proběhl druhý z workshopů projektu "Podpora mediální gramotnosti dětí předškolního věku"

  • Kateřina Byrtusová
  • 23.09.2019
V rámci aktuálně realizovaného projektu "Podpora mediální gramotnosti dětí předškolního věku" (hlavní řešitel: PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.) proběhl ve čtvrtek 19. září 2019 od 9 - 14.00 druhý z plánovaných dvou workshopů pro zapojené mateřské školy Moravskoslezského kraje.
První část vedl Mgr. Kamil Janiš, Ph.D., 
druhou část pak PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.

Tématické zaměření:
  • Média, mediální výchova a mediální gramotnost dětí předškolního věku.
  • Rizika internetu, internetové bezpečí pro děti předškolního věku.
  • Televize, její vliv na dítě předškolního věku. Reklama.
  • Dětská kniha, její význam a hodnota. Metody práce s knihou, tištěným a obrazovým textem. Využití v mediální výchově.
  • Metody spolupráce s rodiči dětí v oblasti podpory mediální gramotnosti a především také prevence rizik v této oblasti (konkrétní metody práce).
  • Metody mediální výchovy pro děti předškolního věku.
Pedagové se aktivně zapojovali do diskuze a řešili předložená témata. Odnesli si  metodické materiály, které budou používat ve své praxi. Následovat bude setkání v listopadu, kdy budou jednotlivé předložené aktivity a metody diskutovány z pohledu toho, jak se v praxi osvědčily.

            


                                                                                                                       Financováno z projektu:
Podpora mediální gramotnosti u dětí předškolního věku, identifikační č. 11/2019/K 
Program Prevence kriminality 2019