Proběhl první z workshopů na téma "Podpora mediální gramotnosti dětí předškolního věku"

  • Viktorie Kovářová
  • 10.09.2019
V rámci aktuálně realizovaného projektu "Podpora mediální gramotnosti dětí předškolního věku" (hlavní řešitel: PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.) proběhl v pátek 6. září 2019 od 9 - 14.00 první z plánovaných dvou workshopů pro zapojené mateřské školy Moravskoslezského kraje.

Zúčastnilo se 10 zapojených mateřských škol, celkem 11 pedagogů.

Workshop vedla PhDr. doc. Eva URBANOVSKÁ, Ph.D., zaměřila se na oblasti:
  • Dítě předškolního věku - základní stručná charakteristika.
  • Socializace dítěte předškolního věku (vrstevníci versus média).
  • Vliv médií na řeč dítěte.
  • Fantazie dítěte x reálný svět
  • Emoce a svět médií.
  • Podpora (psychické) odolnosti dítěte.
Workshop byl prvním vstupem do řešené problematiky, pedagogové aktivně diskutovali a zamýšleli se nad aktuálním otázkami, které téma s sebou přináší.

Druhý z workshopů proběhne 19.9.2019, jeho cílem bude především diskuze konkrétních předložených aktivit pro děti předškolního věku a celkového nastavení a začlenění tohoto tématu do vzdělávacího programu mateřské školy.
Financováno z projektu:
Podpora mediální gramotnosti u dětí předškolního věku, identifikační č. 11/2019/K 
Program Prevence kriminality 2019