Výtvarně-terapeutické aktivity v Domově Alzheimer

  • Viktorie Kovářová
  • 06.04.2023
Dne 3. dubna 2023 studentky studijního oboru edukační péče o seniory, společně s vyučující předmětu Kreativní umělecké terapie Mgr. et Mgr. BcA. Marií Bajnarovou, Ph.D., navštívily Domov Alzheimer v Karviné-Darkově, aby prostřednictvím výtvarně-terapeutických aktivit podpořily duševní pohodu klientů.

Autorka: Mgr. et Mgr. BcA. Marie Bajnarová, Ph.D.

Jednodenní výtvarně-terapeutická akce byla oslavou příchodu jara a blížícího se Světového dne zdraví WHO, která každý sedmý dubnový den upozorňuje na důležitost péče o zdraví a kvalitu života. Realizace dvou výtvarně-terapeutických aktivit s názvem „Zvuky přírody“ a „Vítání jara“ přinesla generační propojení, relaxaci, radost a tvůrčí náladu. Studentky měly příležitost aplikovat arteterapeutické metody do praxe, které člověku s Alzheimerovou nemocí umožňují lépe se (sebe)vyjádřit a sdělit své touhy, představy a přání.