Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení pro Edukační péči o seniory

  • Viktorie Kovářová
  • 07.04.2022
První kolo přijímacího řízení na Fakultě veřejných politik bylo uzavřeno na konci března. Nyní je vyhlášeno 2. kolo pro bakalářský studijní program Edukační péče o seniory (prezenční i kombinovaná forma studia) pro akademický rok 2022/2023.

Cílem profesně zaměřeného studijního programu je připravit odborníky, kteří se budou aktivně podílet na edukační aktivizaci seniorů, která bude směřovat ke zvyšování kvality života stárnoucí populace. Získané odborné znalosti absolventi mohou uplatnit v oblasti vzdělávání seniorů, při praktické aplikaci moderního vzdělávání, zájmovém volnočasovém vzdělávání seniorů atd.

Termín pro podání přihlášky ke studiu bakalářského studijního programu Edukační péče o seniory je do 31. 8. 2022. POZOR - je třeba sledovat termíny přijímacích zkoušek vyhlašovaných společností www.scio.cz, s.r.o. Více info na: na www.scio.cz. Zkoušku je třeba realizovat do termínu pro podávání přihlášek.

Více informací o přijímacím řízení ZDE.

Více informací o studijním programu Edukační péče o seniory ZDE

Přihlášku můžete podat ZDE.