Zapoj se do pomoci ukrajinským uprchlíkům

 • Viktorie Kovářová
 • 16.03.2022
S ohledem na aktuální potřeby v regionu je nově zaveden povinně volitelný předmět Dobrovolnická činnost I ještě do letního semestru 2021/2022.
 • předmět si mohou registrovat studenti prezenční formy studia Sociální patologie a prevence, Speciální pedagogika, Edukační péče o seniory a Veřejná správa a sociální politika (bc. i NMgr.)
 • rozsah předmětu je 120 hodin dobrovolnické činnosti, ukončení zápočtem za prokazatelně splněné počty hodin, ohodnocení 4 kredity
 • možnost plnění předmětu je průběžně, nejpozději do 31. 8. 2022
 • garantem předmětu: Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D., proděkanka pro studijní a sociální záležitosti
 • s ohledem na uzavření IS SU je registrace nutná osobně na oddělení pro studijní a sociální záležitosti i mimo úřední hodiny, kontaktní osoba: Mgr. Darina Havrlantová (darina.havrlantova@fvp.slu.cz)
 • nejpozději do úterý 5. dubna, aby mohla dobrovolnická činnost začít co nejdříve
 • více informací v direct e-mailu zaslaném dne 30. 3. 2022 prostřednictvím IS SU. 

Příklady aktivit:

činnosti na Koleji Vávrovická (Vávrovická 244/44, 747 07 Opava) jako:
 • asistence u vrátnice (administrativní podpora při ubytování uprchlíků, práce na PC, komunikace se zástupci spolupracujících institucí ad.),
 • asistent pro úsek stravování (evidence a výdej jídla dodávaného v připravených porcích či baleních, komunikace s dodavateli, dohled nad organizací stravování apod.);
 • doprovod k lékaři, na příslušné úřady

práce s dětmi (školská zařízení, Kolej Vávrovická, neziskové organizace)
 • asistence ve vyučování
 • doučování
 • organizace volného času

práce v jiných neziskových organizacích (třídění a vydávání oblečení, příjem darů, třídění, distribuce darů, vyřizování úředních záležitostí apod.)