Kulatý stůl zaměřený na oblast pedagogiky přinesl řadu zajímavých podnětů

  • Viktorie Kovářová
  • 28.06.2021
V pátek 25. června 2021 proběhl na Fakultě veřejných politik v Opavě další z řady tzv. kulatých stolů, tentokrát se zaměřením na vzdělávání, problémové a rizikové chování dětí a žáků, inkluzivní vzdělávání a speciálně pedagogické otázky.
Pozvání přijali odborníci a profesionálové nejen z řad pedagogů, ale i veřejného a neziskového sektoru v našem regionu, kteří se v příjemném prostředí setkali se zástupci nově vznikajícího Ústavu speciální pedagogiky a Ústavu pedagogických a psychologických věd.
Odborná debata mezi účastníky tohoto setkání přinesla zajímavé myšlenky a podněty pro další systematickou spolupráci inovativního charakteru a dohodu o realizaci konkrétní diskuze k aktuální problematice vzdělávání v nadcházejícím období nového akademického roku.