Kulatý stůl na téma: „Informatika ve veřejné správě II."

  • Viktorie Kovářová
  • 07.01.2020
Dne 19. prosince se uskutečnilo 2. setkání u kulatého stolu s názvem Informatika ve veřejné správě II., pořádaného Fakultou veřejných politik v Opavě a Filozoficko-přírodovědeckou fakultou Slezské univerzity v Opavě.
Program jednání byl zahájen úvodním slovem děkana Fakulty veřejných politik v Opavě prof. PhDr. Rudolfem Žáčkem, Dr. Cílem druhého setkání u kulatého stolu bylo zjistit rozsah požadavků na znalosti a dovednosti úředních osob i ostatních zaměstnanců v informačních systémech, které orgány státní správy a samosprávy v rámci poskytování veřejných služeb subjektům, používají. Na základě popisu informačních systému z hlediska výuky teoretických znalosti na obou fakultách (FVP a FPF) porovnat požadavky na uplatnění absolventů do praxe v oblasti veřejné správy.
Jednáním u kulatého stolu provázela vedoucí Ústavu veřejné správy a regionální politiky, JUDr. Marie Sciskalová Ph.D. a představila jednotlivé účastníky setkání u kulatého stolu, kterými byli nejen pedagogové Fakulty veřejných politik v Opavě a Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, ale také odborníci z praxe.