V pátek 6. 12. 2019 proběhl workshop na téma „Vybrané problémy veřejné správy

  • Jiří Zemánek
  • 16.12.2019
.
Dne 6. 12. 2019 se uskutečnil na Ústavu veřejné správy a regionální politiky workshop v rámci SGS projektu s názvem „Spokojenost občanů s činností institucí veřejné správy pod č. SGS/15/2019“. V rámci workshopu byly představeny průběžné výsledky projektu. Účastníky workshopu byli studenti fakulty veřejných politik, dále pak odborníci z praxe a řešitelský tým projektu. V rámci akce se diskutovalo na vybraná témata, hodnotilo a přihlíženo bylo rovněž k doporučením a názorům účastníků. Jedno z nejzajímavějších témat pro účastníky, byla role tzv. agresivního klienta a úředníka v úřadech veřejné správy, které vyvolalo rozsáhlou diskuzi.