Rostislav Šivák, student 3. ročníku bakalářského studia, studijního oboru Veřejné správy a sociální politiky, pomáhá potřebným!!!

  • Petr Korviny
  • 27.11.2019
.


Rostislav Šivák je studentem kombinované formy studia, studijního oboru Veřejná správa a sociální politika. V současné době je ve 3. ročníku bakalářské formy studia a připravuje se mj.i na státní závěrečné zkoušky. Mimo toto náročné období však zvládá i aktivity týkající se jeho zaměstnání i volného času.
Pracuje jako poradce v Centru finanční a právní podpory FAJTA v Budišově nad Budišovkou. Hlavní náplní jeho práce je pomoc potřebným v oblasti nařízených exekucí, poskytování služeb týkajících se oddlužení. Pomáhá též při vzdělávání potřebných klientů v oblasti právní a finanční gramotnosti. Stranou těchto aktivit také pracuje jako terénní pracovník v Centru pro rodinu FAJTA ve Vítkově. V rámci těchto  činností nabízí komplexní pomoc dětem a rodičům, kteří se potýkají s výchovnými a vzdělávacími problémy. Ve svém volném čase doučuje děti ze sociálně slabých rodin. Jak sám Rostislav Šivák uvádí, všechny tyto aktivity jsou realizovány pod záštitou Centra inkluze o.p.s., Vítkov. Ve výčtu těchto aktivit lze jednoznačně konstatovat, že dobré srdce je darem nejen pro nositele ale pro celou společnost.