Proběhla Mezinárodní vědecká konference na téma „ Role veřejné správy v každodenním občanském životě“

  • Kateřina Byrtusová
  • 01.10.2019
Tato mezinárodní vědecké konference se konala ve dnech 26. a 27. 9. 2019 v rámci ESF projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400, Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě v rámci klíčové aktivity 5 Internacionalizace. Konferenci pořádal Ústav veřejné správy a regionální politiky pod vedením vedoucí ústavu JUDr. Marie Sciskalové, Ph.D.

Konference se zúčastnilo vedení Fakulty veřejných politik, konferenci zahájil děkan fakulty prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., a s cíli projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400 účastníky konference seznámil Ing. Josef Vícha, tajemník Fakulty veřejných politik. Hlavními přednášejícími byli zástupci vysokých škol:

prof. JUDr. Igor  Palúš, CSc., Fakulta veřejné správy UPJŠ, Košice
prof. Dr. hab. Krystian Heffner, Ekonomická Univerzita w Katovicích 
prof. Dr., Wolfgang Beck, Hochschule Harz Univerzity of Appliend Sciences, Haberstadt
prof. Dr.Ivan Halász, Ph.D.,  Národní Univerzita veřejné služby  Budapešť.

V rámci konference proběhlo jednání ve dvou sekcích:
Právní aspekty veřejné správy
Aktuální změny (vývoj) pro sociální politiku a sociální práci.
Konferenci moderoval doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. garant studijního oboru Veřejná správa a sociální politika


Nový obrázek Nový obrázek