Informace k praxím pro studenty 1. ročníků

  • Zuzana Recmanová
  • 21.10.2022
Praxe v AR 2022/2023 v letním semestru
Informace pro studenty 1. ročníků k praxím v letním semestru 2022/2023


Studenti 1. ročníku Bc studia: Odborná praxe I UVSSPUP013, UK013

Studenti 1. ročníku NMgr. studia: Odborná praxe a supervizní seminář 1 UVSRPHP010, HK010

 1)     od garanta letní praxe (PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.) si necháte odsouhlasit, že můžete na praxi ve vybrané organizaci nastoupit

2)     vyplníte a necháte v organizaci potvrdit návratku*

3)     potvrzenou návratku odevzdáte fakultnímu administrátorovi praxí paní Magrlové Kateřině. 

 Na letní praxi se nastupuje v termínu od 20. 2. 2023 a absolvovat ji můžete do 21. 5. 2023.

 *Návratka (=souhlas s vedením studenta na praxi): student vyplní formulář 6a nebo 6b

6a - studentem oslovená organizace dle vlastního výběru

6b - studentem vybraná organizace ze seznamu rámcových smluv

 Návratky a seznam organizací, se kterými má ÚVSSP rámcovou smlouvu, je k nahlédnutí zde https://www.slu.cz/fvp/cz/uvsrppraxediplomovavsspmgr

https://www.slu.cz/fvp/cz/uvsrppraxeodbornavsspbc

 *Podle Směrnice děkana č. 1/2022, příloha 4 a 5 Harmonogram organizace praxe se návratka týkající se organizací - dle vlastního výběru studenta (6a) odevzdají do 30. 11., návratky organizací, s nimiž máme rámcovou smlouvu (6b), se odevzdají do 12. 1.