Byly vydány nové směrnice děkana FVP SU

  • Petr Korviny
  • 11.10.2018
Byly vydány nové směrnice děkana FVP SU: SD 03-2018 - K organizaci SZZk na FVP v Opavě a SD 04-2018 - K zadávání, vypracování a odevzdávání BP a DP na FVP v Opavě.