Zkoušky všeobecných sester na klinických pracovištích

  • Martina Vaculíková
  • 23.05.2019
Studenti Ústavu ošetřovatelství již mají za sebou zkoušky na klinických pracovištích.

Praktické zkoušky všeobecných sester na klinických pracovištích skončily úspěšně. Probíhaly na pracovištích Slezské nemocnice v Opavě a Městské nemocnice v Ostravě. Díky těmto zařízením a jejich pracovníkům byli studenti velmi dobře připraveni. Za to jim patří veliké poděkování, neboť jenom díky této skvělé spolupráci mohou odejít do klinické praxe desítky všeobecných sester. „Co jen si více přát?  Zejména to, aby je  práce pečovat o nemocné naplňovala a aby u ní vydrželi a nesli jméno naší univerzity jako záruku kvality,“ uvedla doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D., která byla při zkouškách přítomna.