Zástupci Fakulty veřejných politik v Opavě přednášeli v Madridu

  • Martina Vaculíková
  • 16.05.2019
PhDr. Jana Haluzíková, PhD. a Mgr. Pavlína Rabasová, Ph.D. z Ústavu ošetřovatelství přednášely na Universidad Complutense de Madrid.
Ve dnech 5. - 10. května 2019 strávily PhDr. Jana Haluzíková, PhD. a Mgr. Pavlína Rabasová, Ph.D. pět dní ve Španělsku na Universidad Complutense de Madrid, během kterých přednášely tamním studentům témata z oblasti kardiologie a neonatologie. S hlavními představiteli fakulty de Enfermería, Fisioterapia y Podología Universidad Complutense de Madrid, diskutovaly nad možnostmi další spolupráce s naší fakultou.
Madridské kolegy seznámily s Fakultou veřejných politik v Opavě a Ústavem ošetřovatelství a s možností studia vybraných předmětů v angličtině, které mohou zahraniční studenti na naší fakultě v rámci studijního pobytu absolvovat. „Jsme připraveni poskytnout zahraničním studentům individuální konzultace v předmětech vyučovaných v angličtině“, dodává vedoucí Ústavu ošetřovatelství PhDr. Jana Haluzíková, PhD. Nechyběla ani prezentace o výzkumném zaměření Ústavu ošetřovatelství včetně odborných výstupů. Zástupci obou univerzit se předběžně domluvili na vědecké a publikační spolupráci a také na členství některých madridských kolegů v redakční radě odborného časopisu Ošetřovatelské perspektivy.
Představitelky Ústavu ošetřovatelství FVP měly také možnost navštívit Hospital clinico San Carlos, kde jim byla představena různá klinická oddělení (kardiologie, srdeční a cévní chirurgie, traumatologie, pediatrie a neonatologie) a výuková místnost pro nácvik akutních a kritických stavů u pacientů. „Byla to pro nás velmi zajímavá zkušenost a tímto bychom rády poděkovaly vedení Fakulty veřejných politik v Opavě za možnost se účastnit takovéto výukové zahraniční stáže“, shodují se PhDr. Jana Haluzíková, PhD. a Mgr. Pavlína Rabasová, Ph.D.