Fakulta veřejných politik prostřednictvím Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v České republice se zapojila do celosvětového projektu ICN a WHO Nursing Now

  • Jiří Zemánek
  • 28.02.2019
.
Fakulta veřejných politik prostřednictvím Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v České republice se zapojila do celosvětového projektu ICN a WHO Nursing Now, který usiluje o zvýšení statutut a profilu ošetřovatelství. Různými aktivitami zviditelňuje význam profese sestry. Cílem je zlepšení zdraví v populaci. Projekt probíhá v období 2018-2020 a bude ukončen u příležitosti 200. výročí narození Florence Nightinaglové.