Zástupci fakulty představili obory FVP na Střední zdravotnické škole v Opavě

  • Martina Vaculíková
  • 11.02.2019
Dne 8. února 2019 přednášeli zástupci fakulty na Střední zdravotnické škole v Opavě.
Dne 8. února 2019 na Střední zdravotnické škole v Opavě prezentovaly doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. a PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D. studijní obory, které lze na Fakultě veřejných politik v Opavě studovat v následujícím akademickém roce. Vzhledem k oborové profilaci střední školy byly informace směřovány zejména na obor Všeobecná sestra. Studenti byli informováni o podmínkách přijímacího řízení, odborné praxi v klinických podmínkách, průběhu teoretické výuky, odborných učebnách a o výukovém bytě pro imobilní a handicapované pacienty. Prezentace byla zakončena diskuzí.