Zaměstnanci FVP absolvovali kurz první pomoci

  • Martina Vaculíková
  • 05.02.2019

Dne 24. ledna 2019 proběhlo na Ústavu ošetřovatelství školení základní kardiopulmonální resuscitace pro zaměstnance Fakulty veřejných politik v Opavě. Studentky 3. ročníku prezenční formy studia oboru Všeobecná sestra - Dominika Kulichová, Tereza Mádlová a Markéta Janošcová, pod vedením Mgr. Pavlíny Rabasové, Ph.D. představily postupy základní kardiopulmonální resuscitace s využitím automatizovaného externího defibrilátoru. Zaměstnanci fakulty aktivně využili možnost praktického nácviku na resuscitačních modelech. Závěr praktického vyučování byl věnován i nácviku zotavovací polohy.