Fakulta veřejných politik v Opavě uspořádala Den otevřených dveří

  • Martina Vaculíková
  • 28.01.2019
Den otevřených dveří se uskutečnil 25. ledna 2019.
V pátek 25. ledna 2019 mohli uchazeči o studium i široká veřejnost navštívit prostory Fakulty veřejných politik v Opavě v rámci Dne otevřených dveří a setkat se s pedagogy a studenty. Během celého dne měli možnost navštívit odborné učebny i specializovaná pracoviště a dozvědět se více o oborech, které zde mohou studovat. 
Program byl rozdělen do tří stejných bloků. V 10:00, 13:00 a 16:00 hodin proběhla prezentace všech bakalářských studijních oborů a návštěvníci byli informováni o podmínkách přijímacího řízení na rok 2019/2020. Na jednotlivých ústavech proběhlo představení programů, obsahu studia, profilu absolventů, uplatnitelnosti na trhu práce a organizace praxí. Vedoucí ústavů seznámili účastníky s povinnými a povinně volitelnými předměty, způsobem konzultací s pedagogy, ukázkami přijímacího testu s rozborem správných odpovědí a dalšími aktivitami. Účastníci se měli možnost účastnit i organizované prohlídky učeben, knihovny, specializovaných pracovišť včetně specializované výslechové místnosti a výukového bytu pro imobilní jedince. 
Informace všem přítomným poskytli i zástupci studijního oddělení, kteří hovořili o průběhu přijímacího řízení, pravidlech studia, čerpání stipendií, přerušení studia, individuálních studijních plánech, výpočtu poplatků za studium při nadstandardní době studia apod. Všem návštěvníkům děkujeme za účast.