Nabídka stipendií k podpoře studia v Bavorsku

  • Jana Bortlíková
  • 17.09.2020
stipendia pro navazující magisterské a doktorské studium

Česko-bavorská vysokoškolská agentura/ Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur vyhlásila výzvu k podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole.

 

Termín podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2021/22 je 1. prosinec 2020.

Bližší informace jsou k dispozici v přiloženém letáku nebo na webových stránkách https://www.btha.cz/cs/stipendia/studium-v-bavorsku.