Stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv v Polsku, Slovensku a Estonsku

  • Jana Bortlíková
  • 02.04.2020
Pobyty pro studenty a akademické pracovníky pro a.r. 2020/2021

¡      Stipendijní pobyty do Polska

Protože k vyhlášenému datu uzávěrky nedošlo k využití všech stipendijních míst na akademický rok 2020/2021 jsme opět prodloužili uzávěrku a přijímáme do 30. dubna žádosti o stipendium do Polska. Studentky/studenti BSP, MSP a DSP mohou žádat o pobyty v délce 2-10 měsíců, akademičtí pracovnice a pracovníci o pobyty v délce 1-5 měsíců. 

¡     Stipendijní pobyty na Slovensko

Do 30. dubna přijímáme žádosti o stipendium pro přednáškové a výzkumné pobyty pro akademické, vědecké a výzkumné pracovníky v délce 14 dní na Slovensko. 

¡      Stipendijní pobyty do Estonska

VŠ učitelky a učitele mohou do 1. května žádat o krátkodobé a dlouhodobé pobyty v Estonsku. Žádosti přijímá Archimedes Foundation, českou stranu (aia@dzs.cz) o podání žádosti pouze informují.

 

Výše uvedené termíny jsou termíny pro doručení přihlášky na MŠMT. Fakultní termín pro odevzdání kompletně vyplněných přihlášek společně se všemi přílohami na referát pro zahraniční vztahy FVP je stanoven pro všechny typy pobytů vždy 10 pracovních dní před termínem MŠMT, v případě nepřítomnosti lze odevzdat dokumenty na podatelně fakulty.