Informace pro zájemce o stipendijní pobyty v Německu v rámci programu DAAD

  • Jana Bortlíková
  • 09.03.2020
studijní a výzkumná stipendia pro akademický rok 2020/2021

K termínu 30. dubna 2020 mohou doktorandky/doktorandi a VŠ učitelky/učitelé žádat o stipendium na výzkumné pobyty, které mohou začít mezi prosincem 2020 a květnem 2021:

 

·         Výzkumná stipendia – krátké pobyty pro studentky/studenty DSP a mladé vědkyně/vědce, v délce 1 – 6 měsíců

·         Výzkumné pobyty pro VŠ učitelky/učitele (stipendium lze získat jednou za 3 roky), v délce 1 – 3 měsíce

·         Pracovní pobyty pro VŠ učitelky/učitele v oborech architektura a umění, v délce 1 – 3 měsíce

·         Bilaterální výměna vědkyň/vědců, v délce 7 dní – 3 měsíce

·         Nová pozvání pro bývalé stipendistky/stipendisty (stipendium lze získat jednou za 3 roky), v délce 1 – 3 měsíce

 

K termínu 1. května 2020 lze žádat o stipendium na

 

·         Studijní cesty skupin studentek/studentů do Německa, žádost podává VŠ učitelka/učitel, délka cesty min. 7 – max. 12 dní
Cestu lze uskutečnit nejdříve od 1. září 2020.

 

Stipendijní nabídku DAAD s barevným zvýrazněním pobytů, o které se žádá do 30. dubna 2020/1. května 2020, naleznete zde.


Pro zájemce o stipendijní pobyty pořádá Dům zahraniční spolupráce dne 26.3.2020 informační seminář. Registrovat na akce je možné ZDE