Na ústavu pedagogických a psychologických věd proběhla prezentace o programu Erasmus+

  • Jana Bortlíková
  • 04.03.2020
V souvislosti s vypsáním výběrového řízení na zahraniční pobyty proběhla v tomto týdnu na ÚPPV informační prezentace programu Erasmus+.
Fakultní koordinátorka programu Erasmus+, Mgr. Jan Bortlíková, seznamuje studenty s možnostmi výjezdů, průběhem a podmínkami výběrového řízení, aktuální nabídkou destinací a konkrétními podmínkami jednotlivých partnerských univerzit, obecnými podmínkami pobytů, výší grantů a dalšími informacemi. Workshop se konal za účasti ústavního koordinátora, který sděloval studentům informace ohledně skladby studijních plánů a doplňoval je o informace dle specifik jednotlivých studijních oborů. Prezentace byla obohacena také vystoupením bývalé Erasmus+ studentky, která se podělila o své zkušenosti, dojmy a zážitky z pobytu. Akce byla zakončena diskusí a dotazy zájemců.