Možnost bezplatného studia na Diplomatické akademii MZV Ruské federace

  • Jana Bortlíková
  • 04.03.2020
Nabídka pro studenty USES a UVSRP

Diplomatická akademie (DA) Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace nabízí pro akademický rok 2020/2021 možnost bezplatného studia pro zahraniční studenty v bakalářském a magisterském studijním programu v těchto studijních oborech:

a)      bakalářské studium:

  • Mezinárodní vztahy
  • Ekonomie

-          forma studia: denní

-          délka studia: 4 roky

 

b)      magisterské studium

  • Mezinárodní vztahy
  • Ekonomie
  • Právo

-          forma studia: denní / večerní

-          délka studia: 2 roky (denní studium) / 2,5 roku (večerní studium)

 

c)       doktorské studium

-          forma studia: denní / večerní

-          délka studia: 3 roky (denní studium) / 4 roky (večerní studium)

 

Uchazeči dodají do 31. března 2020 na MŠMT ČR, odbor mezinárodních vztahů, k rukám Mgr. Ivany Ryškové, Karmelitská 529/, 118 12 Praha 1 následující doklady:

ˇ        strukturovaný životopis (v českém a ruském jazyce) s průkazovou fotografií

ˇ        kopie dokladů o dosaženém vzdělání včetně výpisu složených zkoušek a z nich získaných známek

ˇ        kopie dokladů o znalosti ruského jazyka (státní jazyková zkouška nebo jiná zkouška z RJ)

ˇ        kopie dokladů o znalosti cizích jazyků (státní jazyková zkouška nebo jiná zkouška z cizího jazyka)

ˇ        motivační dopis (v českém a ruském jazyce); včetně specifikace studijního programu a oboru, který chce uchazeč studovat   


Studium je hrazeno z prostředků rozpočtu Ruské federace, tzn. poskytováno bezplatně. Ubytování na kolejích je poskytováno pouze studentům denního studia. Počet míst pro jednotlivé obory je stanoven v rámci kvót přijímacího řízení a v závislosti na počtu podaných přihlášek (http://www.dipacademy.ru/admission/). Počet míst pro Českou republiku není stanoven.  


Bližší informace ZDE