Aktuální nabídka stipendijních pobytů AIA - Polsko, Lotyšsko, Slovensko

  • Jana Bortlíková
  • 28.01.2020
Aktuální termíny odevzdávání přihlášek do výběrových řízení na stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv.

Polsko nabízí 9 míst na letních kurzech polského jazyka a kultury pro polonisty (případně studenty oboru středoevropská studia se zaměřením na polštinu) a stipendia na studijní či výzkumné pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP v celkovém rozsahu 100 měsíců a na studijní a výzkumné pobyty pro akademické pracovníky v celkovém rozsahu 27 měsíců. Termín odevzdání přihlášek je 12. února 2020 do 15 hodin (letní školy) a 27. února 2020 do 15 hodin (ostatní stipendijní pobyty).

Lotyšsko nabízí studentům BSP, MSP a DSP a VŠ učitelům 2 místa na tematicky a oborově zaměřených letních školách. Výuka probíhá v angličtině. Nabídka aktuálních letních škol bývá zveřejněna na přelomu ledna a února na stránkách lotyšské Státní agentury pro rozvoj vzdělávání. Termín odevzdání přihlášek je 14. února 2020 do 12:00.

 

Slovensko poskytuje stipendia na studijní pobyty pro studenty MSP a DSP. Celkem je k dispozici 10 stipendijních míst. Termín odevzdání přihlášek je 21. února 2020.

 

Fakultní termín pro odevzdání kompletně vyplněných přihlášek společně se všemi přílohami na referát pro zahraniční vztahy FVP je stanoven pro všechny typy pobytů vždy 10 pracovních dní před termínem MŠMT, v případě nepřítomnosti lze odevzdat dokumenty na podatelně fakulty. 

 Obecné informace k výběrovým řízením naleznete zde.