Zástupci FVP se zúčastnili Erasmus+ week na Polytechnic of Pozega

  • Jana Bortlíková
  • 13.12.2019
Ve dnech 2.-6.12.2019 navštívili Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D. z Centra empirických výzkumů a Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D. z Ústavu veřejné správy a regionální politiky chorvatskou univerzitu Polytechnic of Pozega, kde se zúčastnili mezinárodního setkání partnerů v rámci International Erasmus+ week
Zde měli příležitost prezentovat účastníkům Slezskou univerzitu v Opavě a naši fakultu. V průběhu několikadenního programu se rovněž osobně setkali s děkanem tamní fakulty Prof. dr. sc. Borislavem Miličevićem a projednali možnosti vzájemné spolupráce obou pracovišť a dohodli podmínky interinstitucionální smlouvy na platformě programu Erasmus+.