Aktuální nabídka stipendijních pobytů AIA - Rusko

  • Jana Bortlíková
  • 14.10.2019
Výběrová řízení na studijní a výzkumné pobyty
Rusko nabízí na základě mezivládní dohody 4 místa na studijní pobyty pro studenty DSP a 15 míst na studijní a výzkumné pobyty pro akademické pracovníky VŠ. 

Obecné informace k výběrovým řízením Akademické informační agentury naleznete zde

Informace o stipendiích pro Rusko včetně výčtu povinných dokumentů naleznete zde

Fakultní termín pro odevzdání vyplněných dokumentů na referát pro zahraniční vztahy je stanoven na 21.11.2019, v 9 hod