Aktuální nabídka stipendijních pobytů v německy mluvících zemích

  • Jana Bortlíková
  • 17.09.2019
Studijní pobyty a výzkumné a výukové pobyty pro akademické pracovníky v Německu, Švýcarsku a Rakousku

1.      Německo - DAAD

Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí řadu stipendií pro různé skupiny (pro studenty od 2. ročníku, studenty MSP, doktorandy, vědce až po VŠ učitele). 

 

Online-portál DAAD je již otevřený pro přijímání  žádostí.

U většiny studijních a výzkumných pobytů (delších a kratších) se žádosti podávají do 15. 11. 2019.

Žádosti o stipendia na letní kurzy němčiny se podávají do 1. 12.

Tištěnou verzi žádosti posílejte, prosím, do sídla Akademické informační agentury (AIA), Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1.

 

Akademičtí pracovníci předkládají přihlášky min. 14 pracovních dní před uzávěrkou přihlášek na referát pro zahraniční vztahy FVP. 

 

2.      Německo – Česko-bavorská vysokoškolská agentura

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) nabízí roční studijní pobyty pro studenty DSP a MSP. Žádosti o stipendium se přijímají nejpozději do 1. 12. 2019.

Více informací ZDE

 

 

3.      Švýcarsko – stipendia vlády Švýcarské konfederace

a.       Vláda Švýcarské konfederace nabízí České republice pro akademický rok 2020/2021 dvě stipendijní místa pro studenty DSP a postdoktorandy/vědce.

b.       Zájemci, kteří splňují formální podmínky pro přidělení stipendia, obdrží na základě své žádosti od Akademické informační agentury (AIA) elektronickou cestou podklady pro podání žádosti v anglickém jazyce.

  

4.      Rakousko – AKTION

a.       Studenti MSP, DSP a akademičtí pracovníci se mohou ucházet o semestrální stipendium (1-5 m) do 31. 10. 2019.

b.       VŠ učitelé se mohou ucházet o 1-měsíční stipendijní výzkumný pobyt do 30. 11. 2019.

 Akademičtí pracovníci předkládají přihlášky min. 14 pracovních dní před uzávěrkou přihlášek na referát pro zahraniční vztahy FVP.