Stipendia Fulbrightova programu

  • Jana Bortlíková
  • 27.05.2020
Vyhlášení stipendií Fulbrightova programu pro akademický rok 2021/2022

POBYTY STUDENTŮ, VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ A PŘEDNÁŠEJÍCÍCH V USA

1.     Fulbright program pro postgraduální studium pro výzkumné a studijní pobyty studentů

podmínky:

·       všechny obory s výjimkou klinické medicíny

·       dobrá znalost AJ

·       dokončená vysoká škola, minimálně bakalářský program, v době uzávěrky přihlášek

·       výborné studijní výsledky během vysokoškolského studia

Cílem pobytu může být jedna z těchto variant:

·       Výzkumný pobyt (visiting research student) pro práci na samostatném vlastním výzkumném projektu, např. dizertační práci,

·       Absolvování celého studia (degree student) vedoucí k zisku titulu na americké univerzitě, stipendium pokrývá pouze první rok studia,

·       Studijní pobyt (non-degree student) nevedoucí k zisku titulu.

termín podání přihlášek: září 2020 a 1. února 2021

délka pobytu: 4-9 měsíců

bližší informace zde: https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-postgradualni-studium/

2.     Fulbright core program - stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR

podmínky:

·       min. titul Ph.D.

·       všechny obory s výjimkou klinické medicíny

·       předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost

·       dobrá znalost AJ

·       kvalitní výzkumný projekt

·       pozvání z hostitelské instituce z USA

termín: 1. listopadu 2020

délka pobytu: 3-10 měsíců

bližší informace zde:  https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-vedce-a-prednasejici/

3.     Fulbright-Masarykovo stipendium – základní podmínkou je aktivita také v akademickém a veřejném životě. Platí stejné podmínky jako u Fulbrightova stipendia (navíc mohou žádat i mladí pracovníci před dosažení titulu Ph.D.), stipendium se navíc uděluje ve třech kategoriích (juniorské, postdoktorské a seniorské)

bližší informace zde: https://www.fulbright.cz/stipendia/fulbright-masarykovo-stipendium/

POBYTY STIPENDISTŮ Z USA V ČR

1.     Fulbright Specialist program – v rámci tohoto programu mohou české VŠ pozvat amerického specialistu dle vlastního výběru (ať už konkrétní osobu nebo odborníka určitého oboru) ke krátkodobému hostování na 2-6 týdnů.

Uzávěrka přihlášek je 1. října 2020.

bližší informace zde: https://www.fulbright.cz/pro-skoly-a-univerzity/hostovani-americkych-akademiku/

2.     Přednášky a hostování amerických stipendistů

Česká univerzitní a akademická pracoviště mají moznost od ledna 2021 pozvat ke krátkodobému hostovaní všechny stipendisty tohoto programu v ČR , ale i ty, kteří budou pobývat v Evropě to v rámci Inter-country travel grant.
Aktuální profily stipendistů budou později k dispozici na webové stránce
https://www.fulbright.cz/stipendiste-a-absolventi/soucasni-stipendiste/


Pro zájemce budou organizovány webináře. Pro studenty a Fulbright-Masaryk juniory, tedy zájemce po ukončení bakalářského a před dokončením doktorského programu: 4.června 2020 od 16 hodin. Pro uchazeče ve vědeckých programech Fulbright Core a Fulbright-Masaryk postdoc a senior, tedy pro zájemce, kteří již dokončili doktorské programy : 24. června 2020 od 16 hod.

Registrace možná zde: https://forms.gle/V5jF2Ug9T6d4SWAK9

V případě, že byste měli zájem o  některou z uvedených aktivit, prosím kontaktujte referát pro zahraniční vztahy FVP (jana.bortlikova@fvp.slu.cz) a to ideálně nejpozději jeden měsíc před jednotlivými uzávěrkami.