Česko-bavorská spolupráce

  • Jana Bortlíková
  • 31.01.2020
Aktuální nabídka grantových a stipendijních možností

Grantové programy na rok 2019

     

Vědečtí a pedagogičtí pracovníci bavorských veřejných univerzit, vysokých škol aplikovaných věd a uměleckých vysokých škol mohou v rámci grantových programů Česko-bavorské vysokoškolské agentury žádat o příspěvky na projekty realizované s vysokými školami a výzkumnými organizacemi v České republice:

 Více informací na www.btha.cz v rubrice "Granty".

Stipendia na letní školy a jazykové kurzy v Bavorsku

     

Studenti, vyučující a vědci českých veřejných vysokých škol se mohou u Česko-bavorské vysokoškolské agentury ucházet o stipendia na

 Více informací na www.btha.cz v rubrice "Stipendia".

Studium v Bavorsku

     

Česko-bavorská vysokoškolská agentury (BTHA) a Bavorské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST) vypisují roční stipendia pro studenty a absolventy vysokých škol z České republiky a dalších zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského, doktorského nebo postdoktorského studia či delšího studijního pobytu na bavorských veřejných vysokých školách.

Více informací na www.btha.cz v rubrice "Stipendia".

Podpora spolupráce německých VŠ s výzkumnými organizacemi v ČR

     

Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a výzkum vypsalo program „Bridge2ERA“ pro německé vysoké školy a výzkumné instituce na přípravu podání žádosti v evropských grantových programech (Horizont 2020, Interreg aj.) s partnery ze středovýchodní a jihovýchodní Evropy (např. Německo + Česká republika + 1).

Více informací na www.btha.cz v rubrice "Granty".