Nová inter-institucionální smlouva s univerzitou v Polsku

  • Monika Vavrušková
  • 31.07.2023
Akademia Zamojska, Institute of Humanities and Medicine se stala novým partnerem FVP v rámci programu Erasmus+.
Zástupci Akademia Zamojska Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě podepsali v červenci 2023 inter-institucionální smlouvu v rámci partnerství v programu Erasmus+. Tato nová partnerská smlouva umožní studentské a pedagogické mobility Erasmus+ pro studijní program Sociální patologie a prevence.