Pracovníci FVP se zúčastnili letní školy na Rome Center of CUA

  • Lucie Nožková
  • 22.06.2023
Ve dnech 10. 6. – 15. 6. 2023 proběhla v Římě letní škola Rome Summer Institute, jejímž organizátorem byla římská pobočka The Catholic University of America (CUA), která je od roku 2021 naší partnerskou institucí.
Autorka: Mgr. Jana Bortlíková

Díky prohloubení spolupráce mezi našimi institucemi v březnu tohoto roku (více o spolupráci ZDE), se této každoročně pořádané akce poprvé zúčastnili také zástupci naší fakulty – Mgr. Kateřina Janků, Ph.D., proděkanka pro zahraniční vztahy a Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D., proděkanka pro studijní a sociální záležitosti. Program letní školy byl zaměřen na témata z problematiky sociální práce, mezi která patřila například Obsah a rozdíly sociální práce v USA, ČR a Itálii, Trauma a školy, Problematika imigrantů a Trestně právní systém. Kromě přednáškové části byly závěrečné dva dny věnovány také odborným exkurzím do Charity v Římě a římské věznice. 

Letní školy se zúčastnily takřka tři desítky účastníků především z řad studentů z univerzit v USA, Itálii a ČR. Program nabídl řadu zajímavých přednášek a workshopů, které prezentovali akademici z CUA, Masarykovy univerzity, Univerzity Palackého v Olomouci, University of Roma Tre či odborníci z praxe jako např. Annamaria Campanini, prezidentka Světové asociace sociální práce (IASSW), Cecilia Fazioli z italského Národního institutu zdraví, migrace a chudoby či Joan Hodges-Wu, zakladatelka a ředitelka azylového centra z USA. Mezi aktivní přednášející se zařadila také dr. Kolaříková se svým příspěvkem na téma Trauma jako výzva českých škol.

Naši zástupci projednali s organizátory možnosti zapojení studentů FVP do dalších ročníků této letní školy, tématem ročníku 2024 bude komunitní práce s rodinou v meziresortním duchu.  Dalším krokem bude diskuze ohledně možností financování a výběru studentů, kteří by mohli získat mezinárodní certifikát o absolvování tohoto kurzu.