Návštěva administrativních pracovnic z Polska

  • Monika Vavrušková
  • 06.04.2023
Ve dnech 27.03. - 31.03.2023 se v rámci programu Erasmus+ uskutečnila Staff Training mobilita administrativních pracovnic ze State University of Applied Sciences in Wloclawek.

Mgr. Adrianna Sobczynska, Mgr. Beata Spryszynska a Mgr. Jowita Zielinska se profesně věnují studijní agendě a během své mobility měly možnost poznat prostředí naší fakulty a sdílet své odborné zkušenosti s referentkami studijního oddělení a referátu zahraničních vztahů. Kromě toho si také prohlédly budovu fakulty, odborné učebny a knihovnu SU.

Univerzita v polském Wlocławku je partnerem FVP v programu Erasmus+ teprve velmi krátce, jednalo se proto o historicky první návštěvu pracovníků této instituce u nás. Nové partnerství umožňuje díky podepsané inter-institucionální smlouvě studentské a pedagogické mobility Erasmus+ pro Ústav nelékařských zdravotnických studií. 

Poslední aktuality

Zobrazit všechny aktuality