Nabídka stipendijních pobytů v Gruzii

  • Monika Vavrušková
  • 07.02.2023
Aktuálně probíhá dodatečné výběrové řízení ke stipendijním pobytům v Gruzii určené studentům i pedagogům.


V nabídce jsou stipendia pro studenty (studijní pobyty v rámci bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů v délce 2-9 měsíců) a pro pedagogy (výzkumné a přednáškové pobyty, max. 1 měsíc).


Informace k podávání přihlášek

Termín pro podání žádostí

  • studenti – do 30. března 2023
  • pedagogové – průběžně, avšak s dostatečným předstihem, tak aby minimálně 2 měsíce před plánovaným výjezdem stihli podat elektronickou přihlášku gruzínské strany (viz krok č. 2)

1. podání žádosti o stipendium přes českou stranu

2. podání elektronické přihlášky přes portál gruzínské strany

  • Uchazeči (studenti i pedagogové), které na základě žádosti (krok 1) MŠMT ČR  nominuje, budou následně vyzváni k podání elektronické přihlášky; podrobnosti o náležitostech této přihlášky naleznete v přehledu k danému druhu stipendia.


Bližší informace naleznete zde


Poslední aktuality

Zobrazit všechny aktuality