Pracovníci FVP absolvovali odbornou stáž v Německu

  • Viktorie Kovářová
  • 27.06.2022
V rámci dlouhodobé spolupráce naší univerzity s univerzitou Hochschule Harz proběhla za účelem rozvoje této spolupráce na další roky návštěva pracovníků FVP.

Návštěvy se zúčastnila Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D., JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D. a Jana Tamfalová, pobyt byl realizován jako odborná stáž v rámci projektu Rozvoj VaV kapacit Slezské univerzity v Opavě, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014696. Hlavním aktérem za německou stranu je Prof. Dr. Wolfgang Beck. Aktuálním důvodem návštěvy byly diskuse o dvou probíhajících projektech o současných výzvách pro veřejnou správu i místní politiku a o reformách v sociální oblasti v České republice a v Německu. Srovnání uvedených aspektů přispějí ke zvýraznění osvědčených řešení v těchto oblastech výzkumu, výsledky výzkumu by měly být dokončeny a zveřejněny do poloviny roku 2023. Na programu byla i návštěva radnice města Halberstadt, jednání s primátorem Danielem Szaratou bylo příležitostí využít informace o zajišťování potřeb občanům v oblasti zdravotních služeb, školství a sociálních služeb. Dále proběhla beseda na Úřadu sociálně pedagogických služeb okresu Harz, během které vedoucí úřadu paní Claudie Förster představila činnost a rozsah poskytovaných služeb včetně financování. Tématem byla též výměna názorů o roli pěstounských rodin v okrese Harz a v České republice, poskytování speciální pomoci při výchově dětí a mládeže a úloze a rozhodovacích pravomocí soudů v této oblasti.

.