Ústav speciální pedagogiky rozvíjí spolupráci s Czestochowou

  • Viktorie Kovářová
  • 24.06.2022
I přestože se blíží konec akademického roku, Ústav speciální pedagogiky Fakulty veřejných politik v Opavě nezahálí a navazuje novou spolupráci s Ústavem speciální pedagogiky v Czestochowe, kde mohou nově studenti i akademici rozvíjet své akademické i vědecko-výzkumné ambice.

Ochotní a přátelští kolegové v Polsku připravili návštěvě z Fakulty veřejných politik příjemné setkání na akademické půdě Wydziału Nauk Społecznych. Diskuze se týkaly nejen aktuální situace inkluzivního vzdělávání, ale také diagnostiky poruch autistického spektra. Společná témata budou dále rozvíjena již v průběhu zimního semestru, a to u příležitosti konference Proměny rodiny XI. - Výzvy 21. století pro pomáhající profese, která se uskuteční na Fakultě veřejných politik v Opavě 24. 11.  2022.