Zahraniční spolupráce na fakultě vzkvétá i covidu navzdory

 • Viktorie Kovářová
 • 12.07.2021
I přestože byl uplynulý semestr z velké části poznamenán protiepidemickými opatřeními a restrikcemi omezujícími cestování, došlo zejména v průběhu května a června k jistému uvolnění, díky kterému byly prohlubovány také zahraniční vztahy. Naši fakultu navštívilo několik významných zahraničních odborníků a také se nám podařilo opětovně motivovat studenty k zahraničním výjezdům, z čehož máme upřímnou radost.
Během letního semestru 2020/2021:
 • Bylo podpořeno individuální studium tureckého studenta z Cankiri Karatekin University v rámci studijního programu Veřejná správa a sociální politika. 
 • Potěšující byl také zájem studentů o zahraniční studijní pobyty, jichž se do výběrového řízení pro akademický rok 2021/2022 přihlásily takřka dvě desítky, což v poměru k počtu studentů na fakultě není málo.
 • Byla navázána spolupráce s českými školami v okolí Daruvaru v Chorvatsku, jejímž výsledkem jsou mimo jiné dvoutýdenní terénní praxe pro příští semestr, které se setkaly s velkým zájmem ze strany studentů.
 • V rámci příjezdů pedagogů a odborníků na naši fakultu jsme zaznamenali jen v průběhu měsíce června více než 20 návštěv a hostování.

Zahraniční odborníci na Fakultě veřejných politik v Opavě
Tradičně nejvíce byli mezi přijíždějícími slovenští a polští kolegové akademici, kteří naše prostředí v Opavě již znají, podílejí se na společné projektové práci a publikační činnosti a jejich návštěvu vždy provází odborné diskuze a přátelská setkání. Nechyběla však ani mimořádná návštěva z USA, která se bude opakovat rovněž v srpnu 2021.
 • Ze slovenské Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave k nám přijeli dr. Cíbik, doc.Horváth a dr. Švikruha,  z polské Univerzity v Opolí (Uniwersytet Opolski) zavítala dr. Curyło a dr. Czepil a z Pedagogické univerzity v Krakově (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) paní dr. Podgórska-Rykala a dr. Kępa.
 • Kromě pedagogicky laděných Erasmus mobilit jsme v rámci projektů mezinárodní spolupráce přijali na fakultě ještě pět dalších zahraničních odborníků. Kupříkladu na dvoutýdenní vědecko-výzkumnou stáž byli v rámci projektu Institucionálního plánu „Rozvoj mezinárodní spolupráce“ přijati dva pracovníci z Polska a jedna pracovnice ze Slovenska.
 • Paní doc. Rapčíková z Fakulty zdravotníctva Slovenské zdravotnické univerzity v Bratislave, která se zabývá zvláště zdravotnickou etikou a etickými principy pomáhajících profesí, byla milou a příjemnou návštěvou na Ústavu nelékařských zdravotnických studií.
 • Paní prof. Głębocka d. Trawkowska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Socjologii, Zakład Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej navštívila fakultu poprvé. V rámci své odbornosti se zabývá fungováním neziskových a dobrovolnických organizací v příhraničí z pohledu sociální práce a sociologie.
 • Pan dr. Opioła z Uniwersystetu Opolski, Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej, Instytut Nauk o Polityce i Administracji spolupracuje již delší dobu na dílčích aspektech příhraniční spolupráce v rámci oboru sociální politika s dr. Vomlelou.
 • A v samotném závěru června jsme byli velmi potěšeni milou návštěvou paní prof. Jo Ann R. Regan z The Catholic University of America, Washington D.C., letošní stipendistky programu Fulbright pro Českou republiku, která vystoupila s přednáškou na téma „A Comparison of Social Work Competencies and Standards in the Czech Republic and the United States to Enhance Quality Social Work Education“.
Naše díky patří všem, kteří nám pomohli zahraniční návštěvy realizovat a všem, kteří se podílejí na mezinárodním růstu naší fakulty i dalšími aktivitami! 


Kateřina Janků
proděkanka pro zahraniční vztahy
Jana Bortlíková
referent zahraničních vztahůPoslední aktuality

Zobrazit všechny aktuality