Česko-bavorská spolupráce - granty 2021

  • Jana Bortlíková
  • 19.02.2021
Aktuální možnosti grantové spolupráce v rámci Česko-bavorské vysokoškolské agentury (BTHA)

Žádosti lze podávat průběžně až do vyčerpání prostředků, v případě zájmu o některou z uvedených aktivit kontaktujte prosím Referát pro zahraniční vztahy FVP. Ve všech případech je vždy žadatelem a příjemcem dotace bavorská VŠ, přičemž prostředky mohou být využity na aktivity v obou zemích. 

Detailní informace na https://www.btha.cz/cs/