Pravidla pro vstup osob do České republiky

  • Jana Bortlíková
  • 08.02.2021
Informace a doporučení pro cestování


Aktuální doporučení k cestování naleznete na webových stránkách MZV: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html.


ü  Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění s účinností od 22. 2. 2021 viz - https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/.

ü  Ministerstvo zdravotnictví aktualizované ochranné opatření s účinností od pondělí 15. února 2021.

ü  Obsahuje zpřesnění podmínek pro vstup a následný pobyt některých kategorií osob, například profesionálních sportovců. Pravidla pro vstup naleznete zde.