• 0

Aktuální nabídka stipendijních pobytů na základě mezinárodních smluv - Slovensko

  • Jana Bortlíková
  • 01.02.2021
Výběrová řízení na studijní i výzkumné pobyty

Slovensko nabízí 10 stipendijních míst na studijní pobyty pro studenty MSP a DSP. Délka pobytu se pohybuje mezi 3 a 10 měsíců, výše stipendium pro studenty MSP činí 280 Eur měsíčně, pro studenty DSP 330 Eur za měsíc.

 

Akademičtí, vědečtí a výzkumní pracovníci mohou žádat o jedno z pěti stipendijních míst pro přednáškové nebo výzkumné pobyty. Délka pobytu je 2 týdny a výše stipendia činí 550 Eur měsíčně (čili 225 Eur za 2 týdny).


Fakultní termín odevzdání požadovaných podkladů (v případě akademických pracovníků včetně stanoviska nadřízeného pracovníka) na referát pro zahraniční vztahy FVP je 10.2.2021.


Požadované dokumenty jsou

·        potvrzený Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia

·        „Žádost o stipendium na studijní/výzkumný pobyt ve Slovenské republice v rámci mezinárodních dohod a programů“ včetně příloh uvedených na konci formuláře