Výstava představí multismyslové prostředí Snoezelen

  • Eva Prokšová
  • 16.08.2023
Slavnostní vernisáží bude v pátek 25. srpna v 15 hodin v univerzitním centru UniPoint zahájena výstava, která představí multifunkční metodu sloužící ke stimulaci smyslů s názvem Snoezelen.
Autorka: Mgr. Lada Dobrovolná

Tato terapeutická a edukační metoda se provádí ve speciálně upraveném prostředí, kde lze pomocí světelných a zvukových prvků, chutí, vůní, hmatových a dalších pomůcek u osob se specifickými potřebami docílit nejen zklidnění a relaxace, ale i rozvoje jejich schopnosti vnímání a učení, komunikace a socializace. 

S metodou Snoezelen pracují odborníci z různých pomáhajících profesí, zejména speciální pedagogové, psychologové a psychoterapeuti, rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuti, sociální pracovníci či vychovatelé. Specializovanou učebnu Snoezelen k nácviku metody mají k dispozici jako jedni z mála také studenti Fakulty veřejných politik (FVP) Slezské univerzity v Opavě, a to přímo v jejích prostorách. 

Výstava na 15 panelech vysvětluje nejen samotný pojem Snoezelen, jeho vznik, cíle a přínosy, ale zároveň vykresluje také aktivity, které byly realizovány v rámci mezinárodního projektu "Support of the Snoezelen concept and its integration into university education" zaměřeného na rozvoj a šíření konceptu Snoezelen na univerzitní úrovni. Realizace tohoto projektu, spolufinancovaného z programu Erasmus+, začala již v roce 2020. Koordinátorem je Fakulta veřejných politik, kromě ní byly jeho partnery také Akademie Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha z polského Krakowa a španělská Universitat de Lleida.

„Výstava dělá pomyslnou tečku za celým projektem a je také završením spolupráce nejen se zahraničními partnery, ale i těmi z našeho regionu. Všem patří velké díky, podíleli se na celé řadě jednotlivých aktivit projektu, mezi nimiž byly kromě odborných školení či přednášek pro akademiky a akcí pro studenty třeba i workshopy, do nichž se mohla zapojit také veřejnost,“ vysvětlila hlavní řešitelka projektu Snoezelen, speciální pedagožka a proděkanka pro zahraničí FVP Mgr. Kateřina Janků, Ph.D., pod jejíž taktovkou výstava vznikla. 

Panelovou expozici si budou moci zájemci v UniPointu, který sídlí v 1. patře OC Breda hned vedle Krevního centra, prohlédnout denně v provozní době obchodního centra až do soboty 30. září.