Diseminační akce na téma "Interdisciplinarity and multiculturalism in patient care with the use of medical technology"

  • Viktorie Kovářová
  • 07.09.2022

V rámci realizace Erasmus+ projektu „Interdisciplinarity, multiculturalism, and work with the patient in a non-standard situation in the context of conducting didactic classes in the field of medical sciences and health sciences in Centers of Medical Simulation„ č. 2019-1-PL01-KA203-065205, Vás srdečně zveme k účasti na diseminační akci, která se bude konat online 26. září 2022 od 9:50 do 12:50. Během akce budou prezentovány výsledky intelektuální práce mezinárodního týmů ze tří univerzit (Opolská univerzita, Slezská univerzita v Opavě a Lékařská univerzita v Plovdivu), bude představena volně stažitelná příručka „Interdisciplinarita, multikulturalismus a nestandardní situace v lékařské simulaci“ a budou promítány filmy natočené v simulovaných podmínkách. Účast na akci je ZDARMA.

Registrovat se můžete do 26. září 2022 do 7:00, na tomto odkazu: https://forms.office.com/r/KQVK0TKwhn

Na akci se připojíte přes platformu MS TEAMS na tomto odkazu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:dce831DnnT9oNm9Z-Z960VqPjkSFJoXX6yunhNwjE7s1@thread.tacv2/1663921444999?context=%7B%22Tid%22:%228bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5%22,%22Oid%22:%22f1832436-c891-4bee-ac91-ad4eb7d93521%22%7D