Edukace zaměřená na zvýšení povědomí rodičů o bezpečné farmakoterapii u dětí

  • Viktorie Kovářová
  • 09.02.2022
Cílem projektu Edukace zaměřená na zvýšení povědomí rodičů o bezpečné farmakoterapii u dětí bylo zjistit informovanost rodičů o bezpečné farmakoterapii u dětí. Na základě zjištěných dat provést modernizaci edukační nabídky pro rodiče a tím zvýšit povědomí o zásadách bezpečného užívání léků u dětí.

Znalostní otázky ukázaly, že rodiče mají dobré znalosti o dávkování léčiv, důležitosti času podávání léčiva, a to také u podávání antibiotické léčby, excelentní výsledky byly ve znalosti lékové skupiny antipyretik a také podávání časového intervalu mezi jednotlivými dávkami tohoto léčiva, ale ihned v další otázce, která se také týkala kombinací antipyretik a časového intervalu rodiče uváděli ve stejném počtu interval 4 a 6 hodin což naznačilo, že rodiče si v tomto ohledu nejsou jistí správnou odpovědí. Rodiče měli nedostačující znalosti u otázky, která určuje, při jaké teplotě podáváme antipyretika. Větší polovina odpověděla nesprávně. Dále bylo pomocí dílčích cílů zjištěno, že statistická významnost byla nalezena u odpovědí mezi skupinami se středním vzděláním bez maturity a vysokoškolským vzděláním ve znalostech o bezpečné farmakoterapii. Signifikantní rozdíl byl také nalezen mezi rodiči OSVČ a nezaměstnanými rodiči a bylo zjištěno, že také počet dětí ovlivnil znalosti a také zkušenosti mezi rodiči. 

Úplná zpráva o projektu ZDE.