Vyhlášení Studentské grantové soutěže na rok 2020

  • Nikol Maďová
  • 02.12.2019
.
Rozhodnutím rektora č. 20/2019 je ke dni 9. 12. 2019 vyhlášena Studentská grantová soutěž na rok 2020.

Fakultní termíny jsou stanoveny následovně:
3. 2. 2020 – termín pro odevzdání Fakultního listu projektového záměru na referát pro vědu a spolupráci s praxí včetně podpisu vedoucího pracoviště,
17. 2. 2020 – termín pro odevzdání Žádosti o udělení studentského grantu na referát pro vědu a spolupráci s praxí ve dvou vyhotoveních a v elektronické podobě.

Fakultní termín pro odevzdání průběžné zprávy projektu SGS: 17. 2. 2020.
Fakultní termín pro odevzdání závěrečné zprávy projektu SGS: 15. 1. 2020.