Kompletní zprávy z Hodnocení 2017 podle Metodiky 17+

  • Nikol Maďová
  • 13.09.2018

Na stránkách Informačního systému VaVaI www.rvvi.cz zveřejňujeme všechny zprávy z prvního roku hodnocení, které je prováděno podle M17+ na národní úrovni. Zprávy jsou určeny poskytovatelům podpory na VaVaI, jednotlivým výzkumným organizacím, členům vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace, členům Mezinárodní rady a dalším poradním a hodnoticím orgánům a obecně zájemcům z řad odborné veřejnosti, kterým nejsou výsledky českého výzkumu lhostejné.

MODUL 1 - HODNOCENÍ VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ:
Oborové zprávy http://hodnoceni17.rvvi.cz/www/nebiblio
Zprávy za VO http://hodnoceni17.rvvi.cz/www/nebiblio

MODUL 2 – BIBLIOMETRICKÉ ANALÝZY:
Oborové zprávy http://hodnoceni17.rvvi.cz/www/biblio-obory
Zprávy za VO
http://hodnoceni17.rvvi.cz/www/biblio-vo

INDIKATIVNÍ ŠKÁLOVÁNÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ:
Slezská univerzita v Opavě byla v rámci 1. roku hodnocení zařazena do kategorie B+.