Kompletní výsledky M1 a M2 v rámci hodnocení 2018 podle M17+

  • Nikol Maďová
  • 18.11.2019
.
Na aktuálních stránkách IS VaVaI byly zveřejněny kompletní zprávy z hodnocení na národní úrovni, které probíhá jednotně pro celý systém výzkumu, vývoje a inovací. Jedná se o čtyři typy zpráv: hodnocení vybraných výsledků v Modulu 1 a bibliometrické analýzy v Modulu 2, pro oba moduly vždy v členění podle výzkumných organizací a podle oborů (pro Modul 2 navíc opatřené detailními komentáři Odborných panelů).


Zprávy jsou určeny poskytovatelům ke komplexnímu prostudování a posouzení
. Zprávy jako celek slouží jako výchozí podklad pro tripartitní jednání pro aktualizaci indikativního škálování výzkumných organizací. Výsledek hodnocení představuje v souladu s Metodikou 2017+ jeden z podkladů pro financování dané VO.

 

Zprávy jsou dále určeny výzkumným organizacím. Představují zdroj informací pro úroveň manažerského řízení, přinášejí informace o kvalitě jejich výzkumu ve srovnávacím kontextu jak na české úrovni, tak u výsledků Modulu 2 též v celosvětovém srovnání a vůči produkci v zemích EU15. Uveřejnění analyzovaných vstupních dat umožňuje provedení hlubších analýz na potřebnou míru detailu.


MODUL 1 – Hodnocení vybraných výsledků 
Oborové zprávy http://hodnoceni18.rvvi.cz/www/nebiblio
Zprávy za VO http://hodnoceni18.rvvi.cz/www/nebiblio

MODUL 2 – Bibliometrické analýzy 
Oborové zprávy http://hodnoceni18.rvvi.cz/www/biblio-obory 
Zprávy za VO http://hodnoceni18.rvvi.cz/www/biblio-vo