vyhlášení 3. veřejné soutěže NAKI II

  • Lucie Chmelařová
  • 15.03.2019
Ministerstvo kultury vyhlásilo 3. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích k Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)

Vizí Programu je prostřednictvím aplikovaného výzkumu dosáhnout zachování a udržitelné rozvíjení specifické národní a kulturní identity i integrity a kulturního dědictví v kontextu evropské a světové kultury ve 21. století a v podmínkách očekávaných globálních změn.

Každý projekt musí povinně obsahovat informace:
který konkrétní specifický cíl(e) jakého globálního cíle (uvedeno číselným i slovním vymezením) bude předkládaný návrh projektu naplňovat,
jakým způsobem bude cíle(ů) dosaženo,
jaké se předpokládají výsledky výzkumu


POZOR: v rámci NAKI II se rozlišují 3 typy uchazečů:
1. jediný uchazeč – J
2. uchazeč + další účastník – D
3. konsorcium příjemců - K
Pro každý typ jsou k dispozici jiné formuláře, proto je nutné hned na začátku si ujasnit, kdo se případně na projektu bude podílet.

Fakultní list projektového záměru, podepsaný vedoucím pracoviště, je možné dodat na referát pro vědu a spolupráci s praxí nejpozději do pondělí 8. 4. 2019.