Výzva k nominacím na členy hodnotících panelů GAČR

  • Nikol Maďová
  • 25.10.2018
.

GAČR vyhlašuje výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnotících panelů GAČR. Návrhy mohou předkládat právnické i fyzické osoby působící v oblasti vědy a výzkumu z řad významných odborníků.

Nominace musí obsahovat seznam všech pracovišť kandidáta a souhlas zaměstnavatele nominací. Délka členství panelu je zpravidla 2 roky a je možné tuto funkci vykonávat nejvýše 2 funkční období.

Požadavky na člena hodnotícího panelu:

  • Schopnost posuzovat širší úsek oboru, nejen specializaci vlastní VaV činnosti.
  • Schopnost posuzovat výhradně podle odborných hledisek (člen panelu není zástupcem instituce, ve které působí, ale nezávislá vědecká osobnost).
  • Schopnost používat elektronický systém GAČR (GRIS), který GAČR využívá.

Návrhy na členy hodnotících panelů pro nadcházející funkční období začínající 1. dubna 2019 zasílejte prosím na určených formulářích na referát pro vědu a spolupráci s praxí a to jak fyzicky vytištěné, tak elektronicky ve formátu doc./docx. Termín je stanoven na středu 21. 11. 2018.