Vyhlášení Studentské grantové soutěže na rok 2023

  • Lucie Chmelařová
  • 13.01.2023
Rozhodnutím rektora č. 15/2022 byla ke dni 1. 11. 2022 vyhlášena Studentská grantová soutěž na rok 2023. Nové žádosti o udělení studentského grantu je možné podat pouze na 12 měsíců.