• 0

Potvrzení o studiu

  • Jiří Zemánek
  • 01.09.2020
Informace pro studenty
Vážení studenti,
dovolujeme si Vás upozornit, že zápis předmětů a kontrola studia probíhá pouze elektronicky bez osobní účasti studentů. Pokud tedy budete potřebovat potvrzení o studiu na AR 2020/21, požádejte e-mailem příslušnou referentku studijního oddělení o vystavení potvrzení o studiu v elektronické podobě. Potvrzení bude vystaveno a zasláno e-mailem do 3 pracovních dní po splnění podmínek dle Rozhodnutí děkana č. 6/2020 (Kontrola studia za akad. rok 2019/2020, zápis předmětů do zimního semestru akad. roku 2020/2021  a zápis do akad. roku 2020/2021 pro studenty prezenční a kombinované formy studia bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na Fakultě veřejných politik v Opavě).