• 0

Studijní program Dentální hygiena nově na Slezské univerzitě v Opavě

  • Viktorie Kovářová
  • 02.06.2020
Fakulta veřejných politik v Opavě letos v květnu získala akreditaci pro nový tříletý bakalářský studijní program Dentální hygiena. Opava se tak stala vedle Prahy a Brna třetím městem, kde je možno tento žádaný a perspektivní obor studovat v rámci vysoké školy.
"Absolventi oboru dentální hygiena nacházejí stálé uplatnění na trhu práce. Na Fakultě veřejných politik v Opavě byly rovněž vybudovány moderní specializované učebny a o studium je opravdu velký zájem. Věříme, že tento obor má skutečně budoucnost a že díky jeho studiu na vysoké škole budou mít zájemci i v našem regionu možnost získat potřebnou kvalifikaci," uvedla proděkanka pro studijní a sociální záležitosti Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.

Uplatnění naleznou absolventi programu ve stomatologických ambulancích a ambulancích dentální hygieny, v edukačních programech pro veřejnost a po získání odborné praxe ve vzdělávání dalších studentů a ve výzkumu. Získají vědomosti z oblasti zubního lékařství a jiných klinických oborů zaměřených na prevenci a základy diagnostiky onemocnění ve stomatologii. Naučí se manipulaci se zdravotnickou technikou, materiály využívanými v dentální hygieně a zubním lékařství a s komplexním provedením dentální hygieny.

Garantem studijního programu se stal praktický zubní lékař a stomatochirurg MUDr. Oldřich Res, Ph.D. z Fakultní nemocnice Ostrava.

Přihlášky je možno podávat do 31. 7. 2020 a začátek studia v akademickém roce 2020/2021 připadá již na září.
Více informací naleznete na: www.fvp.slu.cz.
Přihlášky můžete podávat zde: https://is.slu.cz/prihlaska/.
Podmínky přijetí ke studiu naleznete zde: https://www.slu.cz/fvp/cz/soprijimacirizeniaktualni.Příprava akreditace studijního programu byla realizována v rámci projektu „Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě“
reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400
Učebna Dentální hygieny byla vybavena v rámci projektu ,,Modernizace výukové infrastruktury Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě"
reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002499